edeka-kempken-thomy-werk

Thomy-Werk in Neuss (© Thomy)